Avtalspension och ny roll som egenföretagare

Jaha så blev jag avtalspensionär vid årsskiftet. Efter 36 år i försäkringsbranschen försvann en massa måsten. Och så plötsligt fick jag erbjudande om läraruppdrag!

Så nu har jag egen firma och försöker orientera mig vad som gäller. Att läsa och försöka förstå det gigantiska regelverket för bokföring är tufft - särskilt som det verkar i första hand vara skrivet för varuproduktion. Jar HAR ingen skördetröska och vill inte veta hur man gör avskrivningar på en sån!!

Ett enmans tjänsteföretag - hur svårt kan det vara att få fram anpassad information för detta? Tillgångarna består av intellektuellt kapital och några kontorsmaskiner och lagret finns på PowerPoint.

Men visst är det spännade - och så ska  jag försöka att mer ofta finnas här på bloggen. Ska se om det går att koppla bloggen till min sida på Facebook och även ändra bloggnamnet till mitt eget.

Fredrik Kronberg

Könsfördelning i symfoniorkestrar - igen - och lite till

Jag har fått en kommentar till mitt tidigare inlägg ang könsfördelningen i Wiens symfoniorkester. Jag är lite osäker på om inlägget är ironiskt för det är mycket tydligt vad som pågår i Wien - det fick jag klart för mig när jag földe de länkar jag fått i kommentarerna.

För det är helt klart att det pågår en aktiv diskriminering av kvinnor i den orkestern med syfte att anta så få kvinnor som möjligt till orkestern. Jo harpist förstås det får gärna vara en kvinna!

Läs själva på http://www.osborne-conant.org/posts/blind.htm

Detta kan jämför med Sveriges radios högkvalitativa symfoniorkester som jag också kommenterat i tidigare inlägg där kvinnorna är så många att de inte går att räkna!

Så jag kommer även detta nyår att helt bojkotta Nyårskonserten från Wien och uppmanar alla andra att göra detsamma!!

Man kan också välja ett orkesterfritt alternativ och lyssna och titta på VM-finalen i Sweet Adeline-körsång i söndags natt där den enda svenska deltagaren blev 5:a!! Grattis alla kvinnor i kören!!

Ateism en trosuppfattning - jodå!

Intressant kommentar till mitt förra inlägg - även om den var väntad.

Jo jag hävdar att ateism är en tro - som jag delar. En uppfattning att det inte finns en eller flera gudar bakom världsalltets uppbyggnad och som styr våra liv.

Jag ser det som en rimlig tro eftersom det inte finns några bevis för gudens/gudarnas existens. Men det finns ju inga heltäckande bevis för motsatsen heller! Så jag aktar mig för att idiotförklara troende - så länge de inte tvingar andra att följa religiöst grundade regler eller förföljer de som inte gör det.

Så min roll som borgerlig vigselförrättare bygger på en strikt neutralitet i frågor om all slags tro - inget utrymme för någon åsikt ges här. Fokus hålls på parets vilja att leva tillsammans i en reglerad form med möjlighet att manifestera kärlek, förtroende, glädje och högtid på olika sätt.

Observera att de som väljer en borgerlig vigselceremoni kan vara djupt troende - men med en oförenlig trosuppfattning!


Debatten fortsätter om vigselrätten

Ett antal debattörer med helt olika utgångspunkter och mål kommer fram till samma förslag att avskaffa vigselrätten för samfunden och samtidigt ta bort de borgerliga vigselförrättarna - nu senast på Brännpunkt i Svenska Dagbladet http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2011539.svd.  

En enkel, rationell och typiskt svensk lösning eller hur?

Men...

Man lämnar de troende paren av samma kön i samfunden i sticket.
Samfunden kan helt strunta i likabehandlingsprincipen och med hänvisning till samfundsinterna principer byggda på traditionell tro erbjuda bröllop utan rättsverkan till par av olika kön. Någon ceremoni för samkönade par behöver man inte erbjoda.

Man lämnar de par som vill fira bröllop - utan koppling till en tro - i sticket.
För de par som inte vill gifta sig genom ett samfund utan ha en neutral ceremoni men i övrigt likadan som den samfunden erbjuder kan inte få detta eftersom den tänkta registeringen inte får kopplas till en ceremoni överhuvudtaget. Detta innebär att några löften med rättsverkan inte kan lämnas av paret vilket är en central del av ceremonin.  Någon neutral organisation som kan hjälpa paren med det som blir kvar efter en lagändring finns inte idag - även ateism (Humanisterna) är en trosuppfattning!

Man lämnar alla de som vill fira ett traditionellt bröllop i ett samfund i sticket.
Kopplingen mellan högtidlig och vacker ceremoni och äktenskapslöften bryts. Någon möjlighet att hålla ihop detta kommer inte att finnas - med stor sannolikhet i strid med svenska folkets önskemål.

Jag vidhåller den uppfattning jag redovisade i mitt förra inlägg.

Behåll samfundens vigselrätt!

Detta inlägg var tänkt som en Brännpunktsartikel i Svenska dagbladet som en replik på Åsa Regnérs debattinlägg med det kom tyvärr inte in!

Kopplingen mellan den juridiska funktionen och den vackra inramningen av vigselceremonin i form av vigselrum, musik, högtidskläder, blommor och roller för nära och kära är djupt förankrad i Sverige liksom i de flesta länder i världen.

Vigsel genom religiösa samfund har i praktiken varit det enda sättet för att få denna helhet. En utmaning för mig och mina kollegor som borgerliga vigselförrättare har då varit är att kunna erbjuda en motsvarande inramning för borgerliga vigslar. Detta är fullt möjligt att genomföra - i nära samverkan med brudparen.


Par av samma kön har hittills inte kunnat ingå äktenskap utan hänvisats till den borgerliga partnerskapceremonin. Även denna kan naturligtvis utvecklas till en vacker och högtidlig ceremoni men självklart finns kravet på att få samma möjlighet till äktenskap och - för medlemmar i samfunden - också en möjlighet att få viga sig i samfundet.


Lagstiftningsarbete pågår i regeringskansliet för att möjliggöra könsneutrala äktenskap. En knäckfråga är om samfunden ska tvingas att viga par av samma kön för att få behålla vigselrätten.


RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér anser i en artikel att de bästa är att helt ta bort varje form av samband mellan ceremoni och högtidlig inramning - eftersom hon inte tror att det går att påverka samfunden så att de accepterar könsneutrala äktenskap.


Och generalsekreteraren får stöd av kyrkliga företrädare. Jag undrar varför?


Att ta bort bröllopen - är det rätt väg att gå? Jag anser inte det. Som jag ser det är HBT-rörelsen beroende av främst två saker för att nå sina mål: lagstiftning som på politisk väg undanröjer orättvisor och en opinionsbildning som leder till en full social acceptans. Att då använda lagstiftningsmakten för att helt ta bort den mest folkkära sociala händelsen - bröllopet - kommer inte att främja HBT-rörelsens mål.


Hur gör vi då istället? Jo, för den borgerliga vigselförrättaren är en ny könsneutral lagstiftning inget problem - vår uppgift är redan idag att genomföra partnerskapsceremonier. Att ta steget till vigslar är i alla fall för mig ett självklart steg. Och givetvis ska alla borgerliga vigselceremonier kunna ha allt det innehåll som manifesterar glädjen och allvaret i ceremonin när två personer gifter sig.


Men hur gör vi då med samfundens vigselrätt? Min uppfattning är att lagen ska ge alla vigselförrättare automatisk rätt att viga könsneutralt. Därmed läggs ansvaret på samfunden och deras vigselförrättare och både samfund och förrättare tvingas debattera frågan. Den debatten kommer att pågå till dess könsneutrala äktenskap kan ingås i samfundet.


Samfunden ställs alltså inte inför ett ultimatum för få att behålla vigselrätten. Skulle det ske tror jag att ett samfund som vill komma undan debatten hellre släpper vigselrätten och därmed lämnas de troende paren av samma kön inom samfundet i sticket när samfundet helt kan strunta i frågan. Och vad har vi då uppnått?


Nej låt samfunden behålla vigselrätten och låt de vackra och högtidliga bröllopen finnas kvar i alla former - stora som små. Och för de troende som vill ha ett samkönat bröllop finns det naturligtvis lösningar i väntan på att debatten ska hinna ifatt samfunden.


Det finns faktiskt redan idag verksamma förrättare inom samfunden som skulle vilja viga par av samma kön. Låt oss då samverka så att den borgerliga förrättaren säger de ord som krävs enligt lag för att vigseln ska vara giltig och samfundsförrättaren - i samma ceremoni - säger det som han/hon får säga utan att bryta mot samfundets regler. Själv är jag beredd att gå mycket långt i samverkan för att troende par av samma kön ska känna att de vigts på ett sätt som skänker den glädje och trygghet de har rätt till! 


Något försenade tankar kring SVT:s trettondagskonsert i Berwaldhallen

Jag satte mig för att se trettondagskonserten – uppleva musiken och studera könsfördelningen jämfört med Wienfilharmonikerna. Mycket vacker musik var det. Det gick inte att räkna antalet kvinnliga musiker – alltid något! Jag fick göra en uppskattning i stället och hamnade på 25 - 33 % kvinnor. Långt ifrån en jämställd orkester även om den är bättre är den i Wien!


Så min fråga från förra inlägget kvarstår: Varför är det svårare för kvinnor att komma fram med ett instrument än med rösten?


Tankar under nyårskonserten från Wien

På nyårsdagen visade SvT som vanligt en klassisk nyårkonsert från Wien. Fantastisk musik - framförallt ett suveränt framförande av Donauvalsen men ouvertyren till Figaros bröllop var heller inte fel!

Men jag stördes av en sak. Efter ett noggrant studium av bilderna på symfoniorkestern kom jag fram till sammanlagt fyra (4) kvinnliga orkestermedlemmar. Hur kommer detta sig?

Det har inte med musikalisk förmåga och talang att göra eftersom fördelning av sångare i alla musikformer är betydlig mera jämn mellan könen.

Men så fort det kommer ett instrument mellan personen och prestationen så blir det väldigt få kvinnor kvar åtminstone i västvärldens professionella musik. Var finns glasväggen/glastaket?

Var finns de manliga strukturerna? Här finns något jag inte förstår: pojkar blev tidigare mer eller mindre trakasserade av kompisar för sitt musikintresse - om det utövades med instrument. Jag var inte medveten om ett motsvarande problem för flickor i kamratkretsen. Om det är så här fortfarande - varför dominerar männen den instrumentala musiken?

Första inlägget

Välkommen till min nya blogg!