Könsfördelning i symfoniorkestrar - igen - och lite till

Jag har fått en kommentar till mitt tidigare inlägg ang könsfördelningen i Wiens symfoniorkester. Jag är lite osäker på om inlägget är ironiskt för det är mycket tydligt vad som pågår i Wien - det fick jag klart för mig när jag földe de länkar jag fått i kommentarerna.

För det är helt klart att det pågår en aktiv diskriminering av kvinnor i den orkestern med syfte att anta så få kvinnor som möjligt till orkestern. Jo harpist förstås det får gärna vara en kvinna!

Läs själva på http://www.osborne-conant.org/posts/blind.htm

Detta kan jämför med Sveriges radios högkvalitativa symfoniorkester som jag också kommenterat i tidigare inlägg där kvinnorna är så många att de inte går att räkna!

Så jag kommer även detta nyår att helt bojkotta Nyårskonserten från Wien och uppmanar alla andra att göra detsamma!!

Man kan också välja ett orkesterfritt alternativ och lyssna och titta på VM-finalen i Sweet Adeline-körsång i söndags natt där den enda svenska deltagaren blev 5:a!! Grattis alla kvinnor i kören!!

Ateism en trosuppfattning - jodå!

Intressant kommentar till mitt förra inlägg - även om den var väntad.

Jo jag hävdar att ateism är en tro - som jag delar. En uppfattning att det inte finns en eller flera gudar bakom världsalltets uppbyggnad och som styr våra liv.

Jag ser det som en rimlig tro eftersom det inte finns några bevis för gudens/gudarnas existens. Men det finns ju inga heltäckande bevis för motsatsen heller! Så jag aktar mig för att idiotförklara troende - så länge de inte tvingar andra att följa religiöst grundade regler eller förföljer de som inte gör det.

Så min roll som borgerlig vigselförrättare bygger på en strikt neutralitet i frågor om all slags tro - inget utrymme för någon åsikt ges här. Fokus hålls på parets vilja att leva tillsammans i en reglerad form med möjlighet att manifestera kärlek, förtroende, glädje och högtid på olika sätt.

Observera att de som väljer en borgerlig vigselceremoni kan vara djupt troende - men med en oförenlig trosuppfattning!


Debatten fortsätter om vigselrätten

Ett antal debattörer med helt olika utgångspunkter och mål kommer fram till samma förslag att avskaffa vigselrätten för samfunden och samtidigt ta bort de borgerliga vigselförrättarna - nu senast på Brännpunkt i Svenska Dagbladet http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2011539.svd.  

En enkel, rationell och typiskt svensk lösning eller hur?

Men...

Man lämnar de troende paren av samma kön i samfunden i sticket.
Samfunden kan helt strunta i likabehandlingsprincipen och med hänvisning till samfundsinterna principer byggda på traditionell tro erbjuda bröllop utan rättsverkan till par av olika kön. Någon ceremoni för samkönade par behöver man inte erbjoda.

Man lämnar de par som vill fira bröllop - utan koppling till en tro - i sticket.
För de par som inte vill gifta sig genom ett samfund utan ha en neutral ceremoni men i övrigt likadan som den samfunden erbjuder kan inte få detta eftersom den tänkta registeringen inte får kopplas till en ceremoni överhuvudtaget. Detta innebär att några löften med rättsverkan inte kan lämnas av paret vilket är en central del av ceremonin.  Någon neutral organisation som kan hjälpa paren med det som blir kvar efter en lagändring finns inte idag - även ateism (Humanisterna) är en trosuppfattning!

Man lämnar alla de som vill fira ett traditionellt bröllop i ett samfund i sticket.
Kopplingen mellan högtidlig och vacker ceremoni och äktenskapslöften bryts. Någon möjlighet att hålla ihop detta kommer inte att finnas - med stor sannolikhet i strid med svenska folkets önskemål.

Jag vidhåller den uppfattning jag redovisade i mitt förra inlägg.